Historisch verbruik

Historisch gebruik
Eindtijd


Aantal uren

Stroomgebruik
Gasgebruik
Verbruik per fase
Teruglevering per fase
Spanning per fase