Historisch verbruik

Historisch gebruik
Aantal uren

Eindtijd


Stroomgebruik
Verbruik per fase
Gasgebruik
Spanning per fase