Vervanging wifi

Na een jaar ging de ESP8266 kapot. Begin 2019 heb ik de Arduino vervangen door een Wemos D1. Deze is gebaseerd op de ESP8266 chip en heeft daarom wifi geïntegreerd. De oude wifi module heb ik eraf gesoldeerd.